top of page

POP en PAP, waarom wel en waarom nog niet?

dinsdag 2 april 2024

Het zal opgevallen zijn dat we het onderdeel Persoonlijk Actieplan (PAP) niet hebben opgenomen in de nieuwe versies van de Projectwijzers voor het eerste leerjaar.
In de vorige versie werd dit nog verbonden aan het Plan van Aanpak, dat meestal door een groep wordt ingevuld en waarvan een PAP een afgeleide is. Dit Plan van Aanpak hebben we veranderd in “Planning”.

De Kennisrotonde van het NRO heeft hierover een lezenswaardig artikel gepubliceerd. De belangrijkste conclusies daarvan zijn ten eerste dat een Persoonlijk Actieplan eigenlijk voortkomt uit een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) en dat het een resultaat is van motivatie en reflectie.
Een tweede conclusie is dat studenten hierbij individuele begeleiding moeten krijgen. Veel studenten beschikken nog niet over de juiste competenties om zelfstandig te kunnen reflecteren op hun ambities, kwaliteiten en motieven. Daardoor ervaren ze instrumenten als het POP als weinig zinvol, een ervaring die jullie wellicht ook met de studenten hebben.

Kwalitatief goede begeleiding van docenten en begeleiders is cruciaal voor een zinvolle inzet van instrumenten als POP en het daaruit voortvloeiend PAP. Dat geldt natuurlijk ook voor de begeleiding van praktijkbegeleiders tijdens de stageperiodes waarin studenten theorie verbinden aan de beroepspraktijk.

Als studenten tot een goed reflectieproces komen, krijgen ze inzicht in wat ze moeten leren en hoe dat het beste kan. Dat levert een POP op. In een PAP komen dan (verbeter)acties en ondersteuningsvragen.
Om studenten effectief te begeleiden zijn goede reflectievragen een belangrijk hulpmiddel.

Vanaf de Projectwijzers van leerjaar twee worden POP en PAP geïntroduceerd. Uiteraard blijft het een verantwoordelijkheid voor het docententeam hoe hier mee om te gaan.

 

Het zal duidelijk zijn dat een intensieve begeleiding hierbij nodig is en dat die begeleiding, naarmate de studie vordert, steeds afneemt. Bij de docentversie is in Fase 2 een lijst met reflectievragen te vinden.

Vraag en antwoord POP en motivatie

Vraag en antwoord Effectieve begeleiding

POP en PAP, waarom wel en waarom nog niet?

Bekijk ook

zondag 7 april 2024

Michel Wouters nieuwe directeur-bestuurder

zondag 7 april 2024

Save the date! Landelijke Onderwijsdag 2025

zondag 7 april 2024

Wat moet ik vastleggen rondom de examinering? Moet dat met een examendossier?

dinsdag 2 april 2024

POP en PAP, waarom wel en waarom nog niet?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page