top of page

Wat moet ik vastleggen rondom de examinering? Moet dat met een examendossier?

zondag 7 april 2024

Het is niet wettelijk verplicht om een examendossier te hebben.

De Examencommissie moet kunnen onderbouwen en aantonen dat ze op een juiste, objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden voor diplomering. Studenten en anderen (inspectie) moeten kunnen herleiden hoe het examen heeft plaatsgevonden en met welke resultaten de student het examen heeft afgelegd. De inspectie gaat ervan uit dat mbo-scholen het benodigde bewijs (dat de basis vormt voor het vaststellen of de student zijn diploma kan ontvangen) tot anderhalf jaar na diplomering bewaren. Dat is nodig om haar toezicht goed uit te kunnen oefenen.

Zie ook:

https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/bewaartermijnen-examengegevens-2/

 

Wat moet worden opgenomen in het examen- of diplomadossier?

Er zijn geen wettelijke voorschriften die de inhoud van een examendossier bepalen. De school bepaalt die inhoud zelf. Wel moet de examencommissie duidelijk aangeven op grond van welke eisen zij het diploma verstrekt. Het onderzoekskader van de inspectie kan hier richting aan geven.

 

Ten slotte is het goed om de aandacht te vestigen op een misverstand dat wij vaker terugkrijgen. In het examen staat bij ‘Bewijsstukken’ vaak ook het product, zoals in dit geval het individuele plan. Wij nemen dit bewust op als bewijsstuk in het examen. Dit bewijsstuk is namelijk noodzakelijk om te beoordelen of de kandidaat bekwaam is. Dit betekent overigens niet dat het bewijsstuk (individueel plan, rapportage) ook opgenomen moet worden in het examendossier. De examencommissie van een school beslist dit uiteindelijk. Als examenleverancier hebben wij hier namelijk geen zeggenschap over.

Wat moet ik vastleggen rondom de examinering? Moet dat met een examendossier?

Bekijk ook

zondag 28 april 2024

Extra kosten vermijden bij bestelling licenties

zondag 7 april 2024

Michel Wouters nieuwe directeur-bestuurder

zondag 7 april 2024

Save the date! Landelijke Onderwijsdag 2025

zondag 7 april 2024

Wat moet ik vastleggen rondom de examinering? Moet dat met een examendossier?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page