top of page

Zomergroet van onze directeur-bestuurder, Michel Wouters

dinsdag 25 juni 2024

Op naar de zomervakantie 2024!

 

Na een dynamisch schooljaar staat de zomervakantie voor de deur. Even de zaken loslaten en genieten van een welverdiende vakantie. Het is een ieder van harte gegund!

 

De tijd heeft het afgelopen jaar niet stilgestaan. Bij alle veranderingen voerden verschillende thema’s de boventoon. Flexibilisering en digitalisering bleken belangrijke onderwerpen te zijn.

 

Het lijkt erop dat het adaptieve vermogen van het beroepsonderwijs steeds opnieuw wordt geprikkeld. Beroepsonderwijs moet meegroeien met de leervraag en de leermogelijkheden van de student en vooral ook voeling houden met de ontwikkelingen in het werkveld waarvoor de studenten worden opgeleid. Beroepsonderwijs moet actueel blijven en voorbereiden op de toekomst. Omdat we niet precies weten hoe deze toekomst eruitziet is het belangrijk dat we studenten meegeven dat het kunnen meebewegen met actuele ontwikkelingen en vraagstukken een belangrijke vaardigheid is. Natuurlijk kennen we hierbij basiskennis en basisvaardigheden. Deze zijn belangrijk en moeten we in het vizier houden. Echter is niet alles in beton gegoten en dat geeft de opdracht om beroepsonderwijs te verzorgen dat meegroeit met de tijd. Samen vormen we een community volgens het van-voor-door principe, een platform waar we kennis en ervaringen delen en op basis van de vraag onderwijsmateriaal en examens construeren.

 

Als we naar de verschillende ontwikkelingen bij de scholen kijken dan zien we dat het beroepsonderwijs hard werkt aan het vormgeven van modern onderwijs. Er zijn prachtige voorbeelden te vinden op inhoud, methodiek en uitvoering. Bij verschillende bijeenkomsten in het land hebben we daar met elkaar kennis van kunnen nemen.

 

Wij faciliteren voor en met elkaar. We spelen in op vernieuwingen en de hieruit voortvloeiende vragen. Hierbij horen nieuwe leermiddelen en examens. Daar waar de kwaliteit van ons aanbod minder aansluit bij de wensen van de aangesloten scholen passen we, waar mogelijk, aan. Daar waar scholing gewenst wordt verzorgen we die met elkaar.

 

Ook bij ons kijken we heel serieus naar de mogelijkheden van generatieve AI. Zowel voor de wijze waarop we met elkaar producten maken als naar de kwalificaties die nodig zijn om op verantwoorde wijze gebruik te maken van deze technologie. Validiteit vormt hierbij een belangrijke richtlijn.

 

Het nieuwe schooljaar biedt volop kansen en mogelijkheden. Bij het benutten hiervan maken we weer graag gebruik van de in het land aanwezige expertise.

 

Intern zijn er belangrijke personele wijzigingen bij het Consortium Beroepsonderwijs.

 

In oktober stopt Irma Rabelink met haar werk als manager Zorg en Welzijn bij het Consortium. Sinds 2012 heeft Irma vol verve invulling gegeven aan deze managementtaak. Zowel bij de scholen als de andere ketenpartners is Irma een bekend gezicht geworden. Ze wist wat er speelde en kon op deze wijze zorgen voor een aanbod dat aansluit op de wensen van de scholen en de instellingen. Een waardevolle collega gaat ons helaas verlaten, we respecteren haar keuze maar vinden het jammer dat ze vertrekt.

 

Na 24 jaar zal Hans Winsemius, onze coördinator Digitalisering, gaan genieten van zijn pensioen. Hij is de man die vanaf het begin actief is geweest binnen onze organisatie om scholen te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe technologie. Tevens wees hij de collega’s intern de weg in de vele innovaties die op dit gebied plaats vonden. We zijn hem erg dankbaar voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet. Half juli nemen wij afscheid van Hans. Michiel Rotteveel zal vanaf dat moment niet alleen verantwoordelijk zijn voor de Dienst Digitalisering van SPL maar ook de Dienst Digitalisering van het Consortium aansturen.

 

Het komende schooljaar wordt door de Stichting Praktijkleren gebruikt om het vigerende licentiemodel meer aan te passen naar de wensen van de aangesloten scholen. Gebleken is dat het op onderdelen wat te star is. Samen met de scholen gaan we een traject in om een model te bedenken dat passend is voor de scholen en de studenten. Er worden werkgroepjes ingericht om de wensen te bespreken en zo te komen tot een aanvaardbaar model voor alle partijen. Het is de bedoeling dat dit nieuwe licentiemodel ingaat per schooljaar 2025-2026.

 

Genoeg ambities, we gaan ervoor.

 

Op naar een fantastisch schooljaar 2024-2025.

 

Michel Wouters

Directeur-bestuurder

Zomergroet van onze directeur-bestuurder, Michel Wouters

Bekijk ook

maandag 15 juli 2024

Aanpassing tarief voor praktijkopleiders - wat verandert er

woensdag 26 juni 2024

Terugblik druk bezochte Landelijke Onderwijsdag 2023

dinsdag 25 juni 2024

Zomergroet van onze directeur-bestuurder, Michel Wouters

dinsdag 18 juni 2024

De highlights van schooljaar 2024-2025

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page