top of page

A-lijn - Leertaken (Crebo KD 23380)

Beroepstaak Kennismaken laboratoriumtechniek

Leertaken:

 • Kennismaken met de opleiding en het beroep
 • Voorbereidende werkzaamheden op je werkplek
 • Basistechnieken en metingen

Beroepstaak Voorbereiden van basisanalyses

Leertaken:

 • Plannen en organiseren werkzaamheden
 • Voorbereiden van analyses
 • Inwerken basisanalyses

Beroepstaak Uitvoering van basisanalyses

Leertaken:

 • Afstemmen van werkzaamheden
 • Onderzoekend leren
 • Verwerken van meetresultaten

Beroepstaak Uitkomsten en resultaten van basisanalyses

Leertaken:

 • Oriënteren: hoe nu verder?
 • Monsters analyseren
 • Resultaten delen

Dit product is ontwikkeld voor

-

Laboratoriumtechniek

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

Crebo KD 23380

Crebo's Kwalificaties: 25951, 25952, 25953

A-lijn - Leertaken (Crebo KD 23380)
bottom of page