top of page

E&O - Elektrische transportmiddelen (herkennen)

In deze opdracht wordt behandeld:

  • Elektrische transportmiddelen
  • Oefenen met de namen van de elektrische transportmiddelen
  • Oefenen met de omschrijvingen van de elektrische transportmiddelen

In deze opdracht krijgt de leerling vragen om mee te oefenen.

Dit product is ontwikkeld voor

-

PRO

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

PRO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Ontwikkelgroep Pro (Praktijonderwijs)

E&O - Elektrische transportmiddelen (herkennen)
bottom of page