top of page

E&O - Handmatige transportmiddelen (herkennen)

In deze opdracht wordt behandeld:

  • Handmatige transportmiddelen
  • Oefenen met de namen van de handmatige transportmiddelen
  • Oefenen met de omschrijvingen van de handmatige transportmiddelen

In deze opdracht krijgt de leerling vragen om mee te oefenen.

Dit product is ontwikkeld voor

-

PRO

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

PRO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Ontwikkelgroep Pro (Praktijonderwijs)

E&O - Handmatige transportmiddelen (herkennen)
bottom of page