top of page

E&O - Repro (kopiëren - basisles)

Eén van de werkzaamheden die bij repro hoort, is kopiëren.
In deze opdracht bespreken we wat kopiëren is.
Ook wordt uitgelegd hoe je kunt kopiëren.

Dit product is ontwikkeld voor

-

PRO

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

PRO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Ontwikkelgroep Pro (Praktijonderwijs)

E&O - Repro (kopiëren - basisles)
bottom of page