top of page

Eerste Monteur Mechatronica - Robotmaaier - serie 2022

In deze projecttaak ga je als referentieopdracht een prototype van een robotmaaier construeren. De toepassing van verschillende sensoren en actuatoren is daarbij belangrijk.
Je doorloopt dit project aan de hand van oefenopdrachten en een eindwerkstuk.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Mechatronica

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

MEI 2-3

De volgende Techno-Skills kunnen gebruikt worden: TM102 Tekeninglezen 2 - Stuklijsten TM103 Tekeninglezen 3 - Maten en toleranties TM1045 Arduino microcontroller TM089 Plaatwerkuitslagen tekenen en vormen TM012 Ponsen en stansen TM506 Knippen TM633 Spanning, stroom en weerstand TM660 Elektrische schema's en materialen TM637 Meten met de multimeter TM561 Zachtsolderen elektronica TM601 Materialenleer 2 - Materiaaleigenschappen TM602 Materialenleer 3 - Ferro metalen TM504 Meten en controleren

 

Crebo 25340 Eerste monteur mechatronica

Eerste Monteur Mechatronica - Robotmaaier - serie 2022
bottom of page