top of page

Examens Combinatie GPM en OA - Dubbelkwalificatie GPM-OA

Veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W1)

Inventariseert behoeften en wensen (B1-K1-W2)

Voorbereiding en uitvoering van activiteiten (B1-K1-W3)

Creëren speel-/leeromgeving (B1-K1-W4)

Samenwerken met anderen (B1-K1-W5)

Ontwikkeling en leren van het kind (B1-K1-W6)

Evalueren (B1-K1-W7)

Professionele ontwikkeling (B1-K2-W1)

Kwaliteitszorg (B1-K2-W2)

Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten (P2-K1-W1)

Opstellen activiteitenprogramma en voorbereiding (P2-K1-W2 / P3-K1-W2)

Levert een bijdrage aan een ontwikkelplan (P2-K1-W3 / P3-K1-W1)

Uitvoeren ontwikkelplan en/of leeractiviteiten (P2-K1-W4)

Persoonlijke verzorging en ondersteuning zelfredzaamheid (P2-K1-W5 / P3-K1-W5)

Hygiënische en gezonde omgeving (P2-K1-W6)

Aanbieden en uitvoeren (leer- en/of ontwikkelingsgerichte) activiteiten (P2-K1-W7 / P3-K1-W4)

Coördineren en organiseren (P2-K2-W1 / P3-K2-W2)

Uitvoeren beleidsondersteunende taken (P2-K2-W2)

Uitvoeren beheer- en praktische taken (P2-K2-W3 / P3-K1-W6)

Toezicht houden (P3-K2-W1)

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Crebo KD:

Crebo Kwalificatie: 25697, 26598

Examens Combinatie GPM en OA - Dubbelkwalificatie GPM-OA
bottom of page