top of page

Examens Combinatie Maatschappelijke Zorg (BMZ) en Verzorgende-IG

MZ 01 BMZ Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt (B1-K1-W1)

MZ 02 BMZ Ondersteunt de cliënt bij zelfzorg (B1-K1-W2)

MZ 03 BMZ Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden (B1-K1-W3)

MZ 04 BMZ Ondersteunt de cliënt bij participatie (B1-K1-W4)

MZ 05 BMZ Voert zorgtechnische handelingen uit (B1-K1-W5)

MZ 06 BMZ Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties (B1-K1-W6)

MZ 07 BMZ Werkt samen en stemt de werkzaamheden af (B1-K1-W7)

MZ 08 BMZ Evalueert de geboden ondersteuning en zorg (B1-K1-W8)

MZ 09 BMZ Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling (B1-K2-W1)

MZ 10 BMZ Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)

MZ 11 BMZ Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan (P1-K1-W1)

MZ 12 BMZ Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten (P1-K1-W2)

MZ 13 BMZ Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie (P1-K1-W3)

MZ 14 BMZ Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers (P1-K1-W4)

 

VZ 01 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar) (B1-K1-W1)

VZ 02 Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar) (B1-K1-W2)

VZ 03 Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener) (B1-K1-W3)

VZ 04 Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener) (B1-K1-W4)

VZ 05 Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener) (B1-K1-W5)

VZ 06 Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator) (B1-K1-W6)

VZ 07 Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator) (B1-K1-W7)

VZ 08 Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator) (B1-K1-W8)

VZ 09 Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional) (B1-K2-W1)

VZ 10 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner) (B1-K2-W2)

VZ 11 Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar) (B1-K2-W3)

Dit product is ontwikkeld voor

-

Combi-opleidingen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Crebo KD: 25656, 25780

Crebo Kwalificatie:

Examens Combinatie Maatschappelijke Zorg (BMZ) en Verzorgende-IG
bottom of page