top of page

Examens Combinatie Maatschappelijke Zorg (PBMZ) en Mbo-Verpleegkundige

MZ 01 PBMZ-Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt (B1-K1-W1) - 2022

MZ 02 PBMZ-Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg (B1-K1-W2) - 2022

MZ 03 PBMZ-Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden (B1-K1-W3) - 2022

MZ 04 PBMZ-Ondersteunt de cliënt bij participatie (B1-K1-W4) - 2022

MZ 05 PBMZ-Voert zorgtechnische handelingen uit (B1-K1-W5) - 2022

MZ 06 PBMZ-Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties (B1-K1-W6) - 2022

MZ 07 PBMZ-Werkt samen en stemt de werkzaamheden af (B1-K1-W7) - 2022

MZ 08 PBMZ-Evalueert de geboden ondersteuning en zorg (B1-K1-W8) - 2022

MZ 09 PBMZ-Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling (B1-K2-W1) - 2022

MZ 10 PBMZ-Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (B1-K2-W2) - 2022

MZ 11 PBMZ-Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan (P2-K1-W1) - 2022

MZ 12 PBMZ-Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten (P2-K1-W2) - 2022

MZ 13 PBMZ-Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie (P2-K1-W3) - 2022

MZ 14 PBMZ-Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk (P2-K1-W4) - 2022

MZ 15 PBMZ-Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken (P2-K1-W5) - 2022

MZ 16 PBMZ-Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers (P2-K1-W6) - 2022

 

 

VP 01 Onderkent bestaande of dreigende gezondheidsproblemen (Gezondheidsbevorderaar) (B1-K1-W1) - 2021

VP 02 Stelt de verpleegkundige diagnose en stelt het individuele plan van de zorgvrager op (Zorgverlener) (B1-K1-W2) - 2021

VP 03 Voert interventies uit (Zorgverlener) (B1-K1-W3) - 2021

VP 04 Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener) (B1-K1-W4) - 2021

VP 05 Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator) (B1-K1-W5) - 2021

VP 06 Organiseert en coördineert de zorgverlening van de zorgvragers (Organisator) (B1-K1-W6) - 2021

VP 07 Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator) (B1-K1-W7) - 2021

VP 08 Werkt aan professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional) (B1-K2-W1) - 2021

VP 09 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner) (B1-K2-W2) - 2021

VP 10 Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar) (B1-K2-W3) - 2021

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Combi-opleidingen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Crebo KD:

Crebo Kwalificatie: 25779, 25655

Examens Combinatie Maatschappelijke Zorg (PBMZ) en Mbo-Verpleegkundige
bottom of page