top of page

Examens Dienstverlening - Medewerker sport en recreatie - serie 2024

  • Bereidt werkzaamheden voor en stemt af (DV-B1-K1-W1)
  • Treedt op als online en/of offline aanspreekpunt (DV-B1-K1-W2)
  • Draagt bij aan een fysiek en sociaal veilige werkomgeving (DV-B1-K1-W3)
  • Rondt de werkzaamheden af (DV-B1-K1-W4)
  • Evalueert de werkzaamheden (B1-K1-W5)
  • Assisteert bij de praktische uitvoering van sportieve en recreatieve activiteiten (DV-MSR-P3-K1-W1)
  • Begeleidt deelnemers (DV-MSR-P3-K1-W2)
  • Houdt toezicht (DV-MSR-P3-K1-W3)
  • Assisteert bij de uitgifte en beheer van producten/diensten (DV-MSR-P3-K1-W4)

Exameneenheid: alle examens

Dit product is ontwikkeld voor

-

Dienstverlening

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Crebo KD: 23385

Crebo Kwalificatie: 25961

Examens Dienstverlening - Medewerker sport en recreatie - serie 2024
bottom of page