top of page

Examens Middenkaderfunctionaris Bouw

 • Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie (B1-K1-W1)
 • Integreert projectinformatie (B1-K1-W2) Werkt ontwerp uit (P1-K1-W1)
 • Maakt ontwerp gereed voor aanvraag omgevingsvergunning en aanbesteding (P1-K1-W2)
 • Maakt (deel) begroting en afspraken met leveranciers (P1-K2-W1)
 • Maakt uitvoeringsplan (P1-K2-W2)
 • Maakt werktekeningen (P1-K2-W3)
 • Maakt onderhoudsplan (P1-K2-W4)
 • Begeleidt bouwwerkzaamheden (P1-K3-W1)
 • Bewaakt tijd en kosten van de bouw werkzaamheden (P1-K3-W2)
 • Controleert de maatvoering (P1-K3-W3)
 • Voert kwaliteitscontroles uit (P1-K3-W4)

Dit product is ontwikkeld voor

-

Bouw Infra

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Bouw en Infra

Crebo KD: 23053

Crebo Kwalificatie: 25104

Examens Middenkaderfunctionaris Bouw
bottom of page