top of page

Examens PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • 01-GPM-B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • 02-GPM-B1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • 03-GPM-B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • 04-GPM-B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • 05-GPM-B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • 06-GPM-B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • 07-GPM-B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • 08-GPM-B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden
 • 09-GPM-B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • 10-GPM-B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • 11-GPM-P2-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • 12-GPM-P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • 13-GPM-P2-K1-W3 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
 • 14-GPM-P2-K1-W4 Biedt (gespecialiseerde) opvang
 • 15-GPM-P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • 16-GPM-P2-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
 • 17-GPM-P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • 18-GPM-P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • 19-GPM-P2-K2-W2 Bouwt en onderhoudt een netwerk
 • 20-GPM-P2-K2-W3 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • 21-GPM-P2-K2-W4 Voert beheertaken uit

Exameneenheid: alle examens

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Crebo KD: 23285

Crebo Kwalificatie: 25697

Examens PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
bottom of page