top of page

GROEN - Verslag recyclen op school

Ieder jaar gooien we per persoon bijna 500 kilo afval weg.
Een deel van dit afval kan opnieuw gebruikt worden.
Het is daarom belangrijk om afval gescheiden weg te gooien.
Gescheiden afval kan beter en sneller gerecycled worden.
In deze opdracht ga je kijken hoe jouw school omgaat met het scheiden van afval.
Je gaat hierover informatie verzamelen.
Daarna ga je er een verslag over schrijven.

Dit product is ontwikkeld voor

-

PRO

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

PRO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Ontwikkelgroep Pro (Praktijonderwijs)

GROEN - Verslag recyclen op school
bottom of page