top of page

K0003 - Oefenopdrachten Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening, geschikt voor niveau 2

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Werknemers moeten hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het mag niet zo zijn dat je door je werk lichamelijke of mentale klachten ontwikkelt.

Werkgever en werknemer zijn beide verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan:

  • het op een veilige manier gebruik maken van deze omstandigheden;
  • het op een veilige manier verrichten van zijn werkzaamheden.

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. (BRON: www.cnv.nl)

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0003 - Oefenopdrachten Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening, geschikt voor niveau 2
bottom of page