top of page

K0028 - Oefenopdrachten Duurzaamheid in het beroep A

Het doel van het keuzedeel is dat de deelnemer praktische kennis en vaardigheden ontwikkelt betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld. Hij kan hierdoor duurzaamheidsprincipes in zijn  leefwereld toepassen. Kennis van deze principes motiveert de deelnemer om zich bijvoorbeeld aan regels te houden, die gerelateerd zijn aan duurzaamheid (bijvoorbeeld milieuregels).

 

Dit keuzedeel is gericht op het formuleren van eigen persoonlijke verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K0028 - Oefenopdrachten Duurzaamheid in het beroep A
bottom of page