top of page

K0049 - Examen Instroom pabo aardrijkskunde

Dit keuzedeel bevat de instroomeisen ‘aardrijkskunde’ die gelden voor toelating die tot de pabo. Het keuzedeel bereidt de student voor op de landelijke ingangstoets pabo aardrijkskunde.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO, HBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties: 25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25485 Onderwijsassistent
K0049 - Examen Instroom pabo aardrijkskunde
bottom of page