top of page

K0051 - Examen Instroom pabo Natuur & techniek

Dit keuzedeel bevat de instroom eisen ‘natuur en techniek’ die gelden voor toelating die tot de pabo. Het keuzedeel bereidt de student door middel van vakspecifieke vaardigheden en vakspecifieke kennis voor op de landelijke ingangstoets pabo natuur en techniek.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO, HBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties: 25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25485 Onderwijsassistent
K0051 - Examen Instroom pabo Natuur & techniek
bottom of page