top of page

K0066 Oefenopdrachten Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag - serie 2021

Dit keuzedeel gaat over het ondersteunen van de specifieke doelgroep 'mensen met een licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag'. Hierbij gaat het om cliënten met ernstige gedragsproblemen ook wel genoemd 'Sterk Gedragsgestoorde cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking', of afgekort (SG)LVB-cliënten.

Tijdens het werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking en sterk gestoord gedrag doen zich vaak wisselende en onverwachte omstandigheden voor. Om zo mogelijk ongewenst gedrag te voorkomen en zorg te dragen voor de veiligheid van jezelf, je collega’s en de cliënten, maak je een inschatting van de gesteldheid van de cliënt. Je moet je handelen snel kunnen aanpassen en zo nodig doelgericht veranderingen in de begeleiding kunnen doorvoeren. Het vraagt om creatieve oplossingen in complexe situaties. Het overleggen en afstemmen met andere professionals en naastbetrokkenen is dan ook van belang voor de cliënt.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0066 Oefenopdrachten Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag - serie 2021
bottom of page