top of page

K0101 - Oefenopdrachten Specifieke doelgroepen Doktersassistent

Een doktersassistent moet kunnen omgaan met de volgende specialistische doelgroepen:

  • Jeugdige patiënten
  • Oudere patiënten
  • Psychiatrische patiënten
  • Patiënten met een verslaving
  • Patiënten met een verstandelijke beperking
  • Patiënten met een lichamelijke/zintuigelijke beperking
  • Patiënten met een chronische aandoening

Daarbij maakt zij gebruik van specialistische kennis van deze doelgroepen met betrekking tot de communicatie met deze patiënten, achterhalen van het functioneren, het bieden van preventieve zorg en het geven van voorlichting en advies. De doktersassistent ondersteund de patiënt uit de specifieke doelgroep en indien gewenst ook diens naastbetrokkenen. Zij inventariseert de leefstijl, gedrag en klachten van de patiënt, ze maakt een inschatting van de hulpvraag en moedigt de patiënt aan om de interventie op te volgen en bevordert therapietrouw. Ze maakt daarbij gebruik van voorlichtingsmateriaal.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

K0101 - Oefenopdrachten Specifieke doelgroepen Doktersassistent
bottom of page