top of page

K0119 - Examen Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Certificeerbaar

Het keuzedeel is een verdieping. Het keuzedeel bevat verplegende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt; - Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan; - Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen; - Biedt passende zorg; - Voert verpleegtechnische handelingen uit; - Evalueert en legt de zorgverlening vast.

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

HBO, MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

Gekoppelde kwalificaties: 25474 Agogisch medewerker GGZ 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij 25479 Thuisbegeleider
K0119 - Examen Verplegende en verpleegtechnische handelingen
bottom of page