top of page

K0152 - Examen Expressief talent

Met het keuzedeel Expressief talent leert de beginnend beroepsbeoefenaar eigen talenten op expressief/creatief terrein te ontdekken en verder te ontwikkelen. Op basis van dit leerproces leert zij* de doelgroep te begeleiden, te stimuleren en te inspireren bij de ontwikkeling. Om eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen is in dit keuzedeel veel ruimte voor 'beleving' van kunst en cultuur, het exploreren van diverse kunst/expressievormen en het (zelf) doorlopen van een creatief proces op het gebied van beeld, dans, drama, muziek en spel en beweging. Voor het ontwikkelen van expressief/creatief talent van de doelgroep leert zij de doelgroep te begeleiden, divergente activiteiten te bedenken en aan te bieden passend bij de mogelijkheden (op motorisch, sociaal en cognitief gebied) en de interesses en behoefte van de doelgroep.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25474 Agogisch medewerker GGZ

25475 Begeleider gehandicaptenzorg

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25491 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) / Gehandicaptenzorg (GHZ) / Kraamzorg (KZ)

25484/25697/25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25655 Mbo-Verpleegkundige

25480 Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

25480 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen thuiszorg (VVT) / Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)

25485/25698 Onderwijsassistent

25603/25696/25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang

25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij

25615 Sociaal werker

25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

25479 Thuisbegeleider

25491 Verpleeg- en Verzorgingshuizen Thuiszorg (VVT)

25656 Verzorgende-IG

25846 Werkbegeleider zorgbedrijf-dierhouderij

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppeld aan verschillende kwalificaties uit KD's: Maatschappelijke Zorg Mbo-Verpleegkundige Pedagogisch Werk Verzorgende-IG
K0152 - Examen Expressief talent
bottom of page