top of page

K0159 - Examen Jeugd- en opvoedhulp

Certificeerbaar

De inhoud van dit keuzedeel is zowel gericht op doorstroom als op de beroepspraktijk.

In het keuzedeel komen de volgende onderwerpen aan bod: - Verwerven van studievaardigheden gericht op sociaal-agogische studie in het hbo; - Ondersteunen van jeugdigen individueel en in een groep; - Ondersteunen van het systeem bij de opvoeding; - Afstemmen met andere jeugd- en opvoedhulp-professionals.

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties: 25474 Agogisch medewerker GGZ 25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25485 /2569 Onderwijsassistent 25603/25696/25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij 25615 Sociaal werker 25488 Sociaal-cultureel werker 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 25479 Thuisbegeleider
K0159 - Examen Jeugd- en opvoedhulp
bottom of page