top of page

K0160 - Examen Jongerenwerk

Dit keuzedeel is een verdieping ten opzichte van het kwalificatiedossier Sociaal Werk. Het beschrijft specifieke kennis en vaardigheden die mbo-jongerenwerkers nodig hebben in het jongerenwerk. Wat in het kwalificatiedossier generiek is beschreven is in dit keuzedeel geconcretiseerd naar het werken met jongeren in de context waarin de jongeren zich bevinden. Het keuzedeel bestaat uit kennis en vaardigheden en bevat geen werkprocessen.

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties: 25475 Begeleider gehandicaptenzorg 25780 Begeleider maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25615 Sociaal werker 25488 Sociaal-cultureel werker 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
K0160 - Examen Jongerenwerk
bottom of page