top of page

K0160 - Oefenopdrachten Jongerenwerk

De jongerenwerker is werkzaam in een dynamische omgeving. Hij voert zijn werkzaamheden uit in de wijk en is veelal in contact met jongeren. Voor een goede werkuitoefening past de jongerenwerker specialistische kennis van en over jongeren toe. De jongerenwerker maakt gebruik van de persoonlijke kwaliteiten en talenten van de jongeren waarmee hij werkt.  Deze talenten en kwaliteiten gebruikt hij om jongeren in hun kracht te zetten en hen daarmee te stimuleren om zelf eventuele problemen aan te pakken. De jongerenwerker betrekt hierbij de omgeving van de jongere of laat de jongere zelf zijn omgeving betrekken bij oplossingen. Naast het werken met de jongeren, maakt ook het samenwerken met  professionals, zoals hulpverleners, gemeente en politie, deel uit van de werkzaamheden van de jongerenwerker.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0160 - Oefenopdrachten Jongerenwerk
bottom of page