top of page

K0163 - Examen Medisch-technisch handelingen

De inhoud van dit keuzedeel is een verdieping en verbreding ten opzichte van het kwalificatiedossier Doktersassistent. Hieronder volgt een toelichting.

In het kwalificatiedossier Doktersassistent wordt in kerntaak 2 “Handelen in het kader van de individuele gezondheidszorg” ingegaan op werkzaamheden rondom medisch-technische handelingen. In het keuzedeel is de verdieping en verbreding beschreven aan de hand van de volgende onderwerpen: - Assisteren bij kleine chirurgische operaties en/of behandelingen; - Uitvoeren van medisch-technische handelingen die nog niet in het kwalificatiedossier beschreven staan; - Verdieping van kennis van kleine chirurgische ingrepen en/of behandelingen, anatomie, fysiologie etc.

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Doktersassistent

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

Gekoppelde kwalificaties: 25695/25473 Doktersassistent
K0163 - Examen Medisch-technisch handelingen
bottom of page