top of page

K0219 - Examen Gezonde leefstijl

Certificeerbaar

In het keuzedeel 'Gezonde leefstijl' leert de beginnend beroepsbeoefenaar kansen te signaleren om een gezonde leefstijl van deelnemers te bevorderen. Als 'ambassadeur gezonde leefstijl' benut hij deze signalen door samen met anderen actie te ondernemen. Hij geeft informatie en advies over een gezonde leefstijl en voert beweegprogramma's uit waarbij hij deelnemers begeleidt bij aanpassing c.q. verandering van leefstijl.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Gekoppelde kwalificaties: 25474 Agogisch medewerker GGZ 25650/25471 Apothekersassistent 25475 Begeleider gehandicaptenzorg 25780 Begeleider maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen 25473/25695 Doktersassistent 25491 GGZ - GHZ - KZ 25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25655 Mbo-Verpleegkundige 25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH 25485/25698 Onderwijsassistent 25603/25696/w5486 Pedagogisch medewerker kinderopvang 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij 25699/25490 Tandartsassistent 25479 Thuisbegeleider 25491 VVT 25656 Verzorgende-IG
K0219 - Examen Gezonde leefstijl
bottom of page