top of page

K0230 - Oefenopdrachten Bewegen in de buurt

Het keuzedeel ‘Bewegen in de buurt’ biedt je de mogelijkheid om sport en bewegen in te zetten als middel om sociale en maatschappelijke doelstellingen in de buurt of wijk te realiseren. Dit doe je samen met de betrokken doelgroep(en) en samen met diverse (maatschappelijke) organisaties, gemeente, politie/wijkagent, sportverenigingen en evt. woningbouwcorporaties.

Bij sociale en maatschappelijke doelstellingen voor sport en bewegen voor sociaal werk kan gedacht worden aan het volgende:

  • tegengaan van eenzaamheid
  • tegengaan van overlast van hangjongeren
  • vergroten van de sociale cohesie in de buurt
  • activering van inactieve bewoners
  • vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk
  • zelfstandig blijven wonen van ouderen
  • terugdringen van sociale uitsluiting.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K0230 - Oefenopdrachten Bewegen in de buurt
bottom of page