top of page

K0231 - Examen Doorstroom naar hbo mens en maatschappij

Dit keuzedeel bestaat uit kennis en vaardigheden die de doorstroom naar het hbo in het domein Mens en Maatschappij faciliteren. Het keuzedeel biedt een kennismaking met sociaal-agogische/pedagogische benadering van vraagstukken van de beroepsbeoefenaar op hbo-niveau. Het biedt ook studievaardigheden die van de student gevraagd worden in het hbo.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Gekoppelde kwalificaties: 25474 Agogisch medewerker GGZ 25484/25697/25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25655 Mbo-Verpleegkundige 25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH 25485/25698 Onderwijsassistent 25696 Pedagogisch medewerker kinderopvang 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij 25614 Sociaal werker 25488 Sociaal-cultureel werker 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 25479 Thuisbegeleider
K0231 - Examen Doorstroom naar hbo mens en maatschappij
bottom of page