top of page

K0232 - Examen Doorstroom naar sport en bewegen niveau 3

Dit keuzedeel bereidt de student voor op een doorstroom naar de kwalificatie sport- en bewegingsleider. De student maakt in dit keuzedeel kennis met het werkveld sport en bewegen, de doelgroepen en de manier van werken. Hij maakt kennis met de kennis, de (studie)vaardigheden en de beroepshouding die een opleiding op niveau 3 vragen wat betreft zelfstandigheid, moeilijkheidsgraad, tempo en omvang van studietaken o.a. door het leren voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden van lessen sport en bewegen. Dit keuzedeel zal bijdragen aan een verantwoorde keuze voor de SB3 opleiding en naar verwachting bijdragen aan een grotere kans op succes bij doorstroom.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO, HBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Gekoppelde kwalificaties: 25500 Medewerker sport en recreatie
K0232 - Examen Doorstroom naar sport en bewegen niveau 3
bottom of page