top of page

K0262 - Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 - serie 2022

In het examen dat bij kerntaak D1-K1 hoort, onderzoek je het kwaliteitszorgsysteem binnen de organisatie waar je jouw BPV hebt. Dit kun je doen door informatie hierover te lezen en een gesprek te voeren met een kwaliteitszorgmedewerker. Als je goed op de hoogte bent van het kwaliteitszorgsysteem voer je een risico-inventarisatie uit. De beoordelingsvorm is een productbeoordeling; een verslag van de RI&E.

In het examen dat bij kerntaak D1-K2 hoort, krijg je tijdens het examen te maken met één calamiteit. Je weet van tevoren niet welke calamiteit dat is.

De beoordelingsvorm is een simulatie waarin je laat zien dat je adequaat handelt tijdens een calamiteit.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0262 - Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 - serie 2022
bottom of page