top of page

K0403 - Examen Technisch onderwijsassistent

In het keuzedeel TOA leert de beginnend beroepsbeoefenaar om het onderwijsproces te ondersteunen. Hij ontwikkelt proeven en practica en zorgt voor de daarbij benodigde materialen. De TOA assisteert de docent in de lessituatie. Hij instrueert en begeleidt individuele leerlingen en/of kleine groepen leerlingen. De TOA zet kennis in op het gebied van biologie, natuurkunde, scheikunde en (laboratorium)techniek, maar ook op het gebied van didactiek en pedagogiek. De TOA kan proeven en practica demonstreren en uitvoeren en omgaan met software en randapparatuur. De TOA past veiligheidsvoorschriften toe en handhaaft deze.

 

 

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties: 25045 Biologisch medisch analist 25046 Chemisch-fysisch analist
K0403 - Examen Technisch onderwijsassistent
bottom of page