top of page

K0420 - Examen Verdieping organische chemie 2

In dit keuzedeel ligt de nadruk op meertrapssyntheses. Hierbij worden meerdere syntheses na elkaar uitgevoerd om het eindproduct te verkrijgen. Per trap wordt de opbrengst van een (deel)synthese gebruikt wordt als grondstof voor volgende trap tot het eindproduct bereikt is. Het product moet worden gemaakt met een vooraf gestelde minimale vereiste zuiverheid. Als het resultaat van de zuivering sterk afwijkt van de verwachte waarde dan moet daar een gefundeerde verklaring voor gegeven worden. Ook moet worden vastgelegd dat de moleculaire structuur van het eindproduct overeenkomt met de gewenste stof. Indien mogelijk moet er ook een schatting gemaakt worden van de hoeveelheid en aard van de verontreinigingen.

 

 

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties: 25046 Chemisch-fysisch analist
K0420 - Examen Verdieping organische chemie 2
bottom of page