top of page

K0457 - Examen Architectuur Trainee

In het keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar ervaring op met het ontwerpproces van uiteindelijk een (deel van een) bouwwerk. Op basis van een programma van eisen wordt een studie uitgevoerd. Na de onderzoeksfase volgt een ontwerp of deelontwerp van (een deel van) een bouwwerk.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Bouw Infra, Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Bouw en Infra

Gekoppelde kwalificaties: 25104 Middenkaderfunctionaris Bouw 25105 Middenkaderfunctionaris Infra 25836 Middenkaderfunctionaris smart building
K0457 - Examen Architectuur Trainee
bottom of page