top of page

K0495 - Examen Fotografie basis

Met dit keuzedeel verkrijgt de beginnend beroepsbeoefenaar basiskennis en vaardigheden fotografie. In het keuzedeel komen het klaarzetten en bedienen van fotoapparatuur, eenvoudig bewerken van foto's en opslag- en bestandsbeheer aan bod. De opnames zijn gericht op registeren en documenteren van eindproducten.

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Creatieve industrie, Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Creatieve industrie

Gekoppelde kwalificaties: 25197 Allround DTP-er 25592 Allround mediamaker 25591 Mediamaker
K0495 - Examen Fotografie basis
bottom of page