top of page

K0507 - Examen Complementaire zorg

In dit keuzedeel komt het bieden van complementaire (aanvullende) zorg aan bod. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat om interventies toe te passen die het lijden van de zorgvrager* verzachten en/of het welbevinden vergroten. Deze interventies zijn erop gericht om het gezonde in de zorgvrager aan te spreken en te stimuleren, waarbij de eigen krachtbronnen worden aangeboord.

 

* De term zorgvrager wordt gebruikt voor cliënt, patiënt, zwangere, barende en kraamvrouw

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

Gekoppelde kwalificaties: 25474 Agogisch medewerker GGZ 25780 Begeleider maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen 25491 GGZ - GHZ - KZ 25655 Mbo-Verpleegkundige 25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25479 Thuisbegeleider 25491 VVT 25656 Verzorgende-IG
K0507 - Examen Complementaire zorg
bottom of page