top of page

K0517 - Oefenopdrachten Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4)

In het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ leer je niet alleen risicovolle situaties voor jezelf te herkennen, maar ook je eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen op de werkvloer op positieve wijze te beïnvloeden. Hierdoor lopen jij en anderen minder kans op een arbeidsongeval en/of fysieke of psychische gezondheidsschade.

In dit keuzedeel komen fysieke en psychosociale arbeidsrisico's en de leefgewoontes die van invloed zijn op de arbeid aan bod.

  • Fysieke arbeidsrisico’s: dit omvat alle risico’s die invloed hebben op het lichaam zoals fysieke arbeidsbelasting, stilzitten, het gebruik van gereedschappen en machines (arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen en geluid.
  • Psychosociale arbeidsrisico’s: dit omvat alle risico’s die invloed hebben op lichaam en geest zoals pesten op het werk, agressie en werkdruk. Men spreekt hier vaak over psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
  • Leefstijl-gerelateerde arbeidsrisico’s: Leefgewoontes die van invloed zijn op de arbeid: Dit kan zowel in positieve als negatieve zin zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van overgewicht bij de uitvoering van je vak. De leefgewoontes worden onder de verzamelnaam BRAVO gehanteerd: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K0517 - Oefenopdrachten Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4)
bottom of page