top of page

K0616 - Oefenopdrachten Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie

Mensen worden gemiddeld steeds ouder en we zien in de acute (somatische) zorg een toename van kwetsbare ouderen. Vanwege veranderende indicatiestellingen in de zorg duurt het langer voordat een oudere wordt opgenomen in de reguliere zorgverlening voor ouderen. De complexiteit van de zorgvraag in de acute (somatische) zorg neemt daardoor toe. Ook moeten oudere zorgvragers sneller dan voorheen weer naar huis. Daarom is het van belang om in de zorgsituatie de autonomie van de oudere te behouden of te versterken. In de acute opnamesituatie staan de diagnostiek en het opstarten van de behandeling centraal. Het gaat om kwetsbare ouderen die (acuut) opgenomen worden. Gezondheidsrisico's die daarbij voorkomen, kunnen zijn: stil delier, ondervoeding, valgevaar, delier, depressie.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

HBO, MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0616 - Oefenopdrachten Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie
bottom of page