top of page

K0618 - Oefenopdrachten Zorg in instabiele en acute zorgsituaties

De zorgsituatie van patiënten wordt in alle branches steeds complexer en de kans op complicaties groter. Steeds vaker komt 'dubbele problematiek' voor zoals hart- en vaatlijden en diabetes mellitus, plotselinge koorts, plotseling optredende benauwdheid, plotselinge verwardheid, complicaties na onderzoek of behandeling. Ook bij zorgvragers met psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking kan er sprake zijn van een instabiele en acute zorgsituatie ten gevolge van pathofysiologische ontregeling. De opdrachten gaan over de zorgverlening in instabiele en acute zorgsituaties.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0618 - Oefenopdrachten Zorg in instabiele en acute zorgsituaties
bottom of page