top of page

K0647 - Examen Verdieping Klinische chemie

In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan specifiek klinisch chemisch onderzoek. Denk daarbij ook aan bloedgasanalyses, tumormarkers, hormonen, liquoronderzoek. Ook is er ruimte voor de samenhang van klinisch chemische parameters bij diverse ziekten. Eveneens komt de kwaliteitszorg rond klinisch chemisch onderzoek aan bod.

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties: 25045 Biologisch medisch analist 25046 Chemisch-fysisch analist
K0647 - Examen Verdieping Klinische chemie
bottom of page