top of page

K0747 - Examen Specialist passend onderwijs

Dit verdiepende keuzedeel omvat taken, kennis en vaardigheden op het gebied van Passend Onderwijs. De beginnend beroepsbeoefenaar voert Passend Onderwijs uit in alle fasen van het leerproces van de leerlingen. De volgende onderwerpen komen aan bod: de rol van de beginnend beroepsbeoefenaar behorende bij Passend Onderwijs, ontwikkel- en/of gedragsproblemen (zoals adhd, odd en pdd-nos), inventarisatie van onderwijsbehoeften, het opstellen van begeleidings- en/of lesplannen, het uitvoeren van Passend Onderwijs in en rondom de lessen en het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en begeleiding.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties: 25485/25698 Onderwijsassistent
K0747 - Examen Specialist passend onderwijs
bottom of page