top of page

K0747 - Oefenopdrachten Specialist passend onderwijs

In dit keuzedeel ga je je bezighouden met passend onderwijs.
Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de protocollen over Passend Onderwijs. Ook kennis over bijvoorbeeld de sociale kaart in relatie tot Passend Onderwijs, co-teaching en kennis van leerproblemen of systeemgericht werken is hierbij nodig.
Dit helpt jou om Passend Onderwijs uit te voeren in alle fasen van het leerproces van de leerling waarmee jij werkt.

De Onderwijsassistent moet zorgen dat elke leerling wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Je zorgt ervoor dat de individuele leerling zo goed mogelijk kan leren in een gewenste leeromgeving. Dit doe je door creatief oplossingsgericht te werken en door onderwijsleermethoden en -materialen voor Passend Onderwijs in te zetten. Dit doe je onder de regie van de leerkracht, het lerarenteam of andere betrokkenen en zowel binnen als buiten de les.
Het evalueren van de geboden ondersteuning gericht op Passend Onderwijs is ook een belangrijke taak van de Onderwijsassistent.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0747 - Oefenopdrachten Specialist passend onderwijs
bottom of page