top of page

K0751 - Examen Verdieping chromatografie

In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar om op basis van verdiepende kennis van de chromatografie de verschillende opties af te wegen en de juiste keuzes te maken in injectiemethode, te gebruiken kolom en te gebruiken detectiemethode en analyseparameters,zodat complexe analysemonsters chromatografisch kunnen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. De nadruk ligt op het verdiepen van theoretische kennis.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties: 25045 Biologisch medisch analist 25046 Chemisch-fysisch analist
K0751 - Examen Verdieping chromatografie
bottom of page