top of page

K0790 - Examen Belevingsgericht werken

Een beleving is een commercieel georganiseerde memorabele gebeurtenis. In het keuzedeel Belevingsgericht werken leert de beginnend beroepsbeoefenaar wat een beleving betekent in zijn contact met gasten. Het keuzedeel focust zich daarbij op de nieuwe eisen die dit stelt aan de medewerker: Hoe zorgt hij ervoor dat hij de gasten een goed gevoel verkoopt, zodat ze zich de organisatie en de medewerkers blijvend positief herinneren? De beginnend beroepsbeoefenaar leert een afweging te maken welke mogelijkheden er voor hem zijn om extra aandacht te geven aan een uniek moment dat de gasten meemaken. De beginnend beroepsbeoefenaar leert hoe hij door middel van zijn gedrag vorm en inhoud kan geven aan een beleving.

 

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties:

25609 Allround medewerker facilitaire dienstverlening

25471/25650 Apothekersassistent

K0790 - Examen Belevingsgericht werken
bottom of page