top of page

K0793 - Examen BSO 4-8 jaar

Via het verdiepende keuzedeel BSO 4 tot 8 jaar verkrijgt de beginnend beroepsbeoefenaar specifieke vakkennis en vaardigheden ten behoeve van de brede ontwikkeling en het welbevinden van jonge kinderen binnen de BSO. Daarbij stemt zij af met de bij het kind betrokken partijen, zoals het basisonderwijs. De beginnend beroepsbeoefenaar moet de ontwikkelingslijn van het kind volgen, er met afstand naar kunnen kijken en bepalen welke aanpak erbij nodig is. Bij de ontwikkeling van de kinderen zijn welbevinden en betrokkenheid belangrijke voorwaarden. Speciale aandacht is er binnen het keuzedeel voor het observeren van kinderen, het aansluiten bij de belevingswereld en introduceren in de wereld en het zorgen dat verwonderen, verkennen en experimenteren worden gestimuleerd.

 

 

Serie 2024 is beschikbaar.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

 

K0793 - Examen BSO 4-8 jaar
bottom of page