top of page

K0879 - Examen Specialist Leesbevordering 0 tot 12 jaar

In het keuzedeel Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar komt het volgende aan de orde: ondersteunen bij de ontwikkeling van het leesbevorderingsbeleid, realiseren van randvoorwaarden, maken van activiteitenplannen en uitvoeren van projecten voor leesbevordering. Ook leert de beginnend beroepsbeoefenaar om de monitor (een leerlingsvolgsysteem voor leesbevordering) af te nemen en de resultaten te vertalen in beleid en activiteiten. Via het keuzedeel wordt specialistische kennis aangeboden over (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen, het belang van (voor)lezen, bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen) en vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten. De beginnend beroepsbeoefenaar leert kinderen, collega's en ouders bij (voor)leesactiviteiten te enthousiasmeren, adviseren en begeleiden.

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties: 25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25485/25698 Onderwijsassistent
K0879 - Examen Specialist Leesbevordering 0 tot 12 jaar
bottom of page