top of page

K0879 - Oefenopdrachten Specialist leesbevordering

Als specialist leesbevordering voor kinderen van 0 tot 12 jaar kan je binnen een kinderopvangorganisatie, zoals een Integraal Kind Centrum of binnen het basisonderwijs, de rol van voorleescoördinator vervullen. De specialist leesbevordering verdiept zich in het stimuleren van leesplezier. Daarmee draagt ze bij aan de taal- en leesontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Je wordt gezien als deskundige. Je ondersteunt bij de ontwikkeling van leesbevorderingsbeleid binnen de organisatie en onderhoudt een netwerk met diverse partners. Verder voer je als specialist leesbevorderingsprojecten en/of -activiteiten uit. Het is belangrijk dat je collega’s en ouders daarbij betrekt en hen motiveert bij jouw geplande uitvoering van de leesbevordingsactiviteiten.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0879 - Oefenopdrachten Specialist leesbevordering
bottom of page