top of page

K0898 - Examen Ecologie voor het laboratorium vs2

Dit keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar specialistische kennis en vaardigheden omtrent ecologie die ze kunnen toepassen binnen diverse contexten. Na het volgen van dit keuzedeel heeft de beginnend beroepsbeoefenaar meer inzichten en vaardigheden in het herkennen van (a)biotische factoren, in het beschrijven van de dynamiek van ecosystemen, levensgemeenschappen en populaties en wat de oorzaken en gevolgen zijn van verstoring.

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties: 25045 Biologisch medisch analist 25046 Chemisch-fysisch analist
K0898 - Examen Ecologie voor het laboratorium vs2
bottom of page