top of page

K0902 - Examen Geriatrische revalidatiezorg

Certificeerbaar

De beginnend beroepsbeoefenaar observeert de cliënt, is continu alert op zijn situatie en signaleert wanneer actie nodig is. Ze past, op haar eigen opleidingsniveau, klinisch redeneren toe en is de expert met betrekking tot de cliënt en daarmee de spin in het web van de zorg rondom de cliënt, binnen het multidisciplinaire team en in contacten met de mantelzorger. In dit verdiepende en verbredende keuzedeel komen twee taken aan de orde die specifiek zijn voor de GRZ-professional: 1) cliënt en mantelzorger ondersteunen, gericht op het bereiken van de revalidatiedoelen; 2) organiseren van de zorg met betrekking tot de revalidatie als onderdeel van het multidisciplinaire team.

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

Gekoppelde kwalificaties: 25474 Agogisch medewerker GGZ 25475 Begeleider gehandicaptenzorg 25780 Begeleider maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen 25491 GGZ - GHZ - KZ 25655 Mbo-Verpleegkundige 25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij 25479 Thuisbegeleider 25491 VVT 25656 Verzorgende-IG
K0902 - Examen Geriatrische revalidatiezorg
bottom of page